Etický kodex chovatele ALAEU

Tento etický kodex je závazným dokumentem, který se zavázali dodržovat všichni chovatelé australských labradoodlů a členové ALAEU. Každý krok chovatelského programu je v souladu nejen s platnou legislativou, ale také v souladu s tímto kodexem.

 1. Prohlašuji, že všech svých činnostech budu chránit, propagovat a zlepšovat plemeno australský labradoodle. Dodržovat veškerá aktuální pravidla a předpisy, jakož i etický kodex ALAEU.
 2. Vždy zajistím, aby všichni psi pod mým dohledem měli vhodný domov a krmivo, přístup k vodě, měli dostatek pohybu a duševní stimulace a obdrželi veškerou potřebnou veterinární péči.
 3. Štěňata musí být vychovávána v domácím prostředí a je třeba je socializovat s dětmi, jinými psy nebo ostatními domácími mazlíčky.
 4. Zaručuji, že všechna štěňata, které se u mě narodí nebo se mnou žijí obdrží veškerou péči. Budou očkována, odčervována a budou vzrůstat ve zdravém prostředí, kde jsou fyzicky, psychicky a sociálně stimulována.
 5. Zajistím, aby žádná štěňata nepojedou do nových domovů před dosažením 7mi týdnů věku.
 6. Prohlašuji, že kynologická organizaci nikdy nezrušila nebo nepozastavila mé členství a zavazuji se informovat ALAEU, pokud by k tomu došlo. Rovněž prohlašuji, že jsem nikdy nebyl odsouzen za jakýkoli druh týrání zvířat.
 7. Pokud o to požádá výkonná rada ALAEU, souhlasím s inspekcí a auditem chovatelské stanice ALAEU. Pokud se zjistí, že porušuji aktuální pravidla a předpisy případně současný etický kodex, jsem si vědom (a), že mé členství může být pozastaveno.
 8. Nebudu chovat na psovi, který by nebyl fyzicky a psychicky vyspělý nebo by nebyl vhodný k chovu.
 9. Nebudu prodávat nebo směňovat žádné psy a jejich potomky žádným komerčním velkoobchodům se zvířaty ani maloobchodním prodejcům / obchodníkům se zvířaty.
 10. Před eutanází jakéhokoli štěněte nebo psa se poradím s jiným chovatelem psů a / nebo veterinářem.
 11. Zajistím, aby všichni australští labradoodly. kteří nejsou určeni k chovu, byli kastrování před dovršením věku 18 měsíců.
 12. Podle svých nejlepších schopností zajistím, aby všichni, kteří ode mě získají psa, jasně rozuměli své odpovědnosti ohledně péče a dobrých životních podmínek zvířete a učinili nezbytné přípravy tak, aby aby psa mohli vlastnit.
 13. Všem majitelům štěňat poskytnu písemné informace s podrobnými údaji o potřebné stravě, výcviku a veterinární péči.
 14. Pomůžu vzdělávat potenciální kupce ohledně odpovědného vlastnictví psů. A nabídnu zpětné převzetí nebo pomoc s nalezením nového domova pro jakékoli štěněte nebo psa, kterého jsem prodal, pokud jej kupující z jakéhokoli důvodu nechce.
 15. Nebudu zkreslovat kvality australského labradoodla. Poskytnu pravdivé informace o jeho alergenní srsti (a přívětivosti k alergikům) australského labradoodla.
 16. Všechny neshody s chovateli a kupci štěňat budu řešit včas a profesionálně.
 17. Budu podporovat a propagovat integritu chovatelů, jednat profesionálně a budu pravdomluvný ve veškeré psané i ústní komunikaci vůči ostatním chovatelům, kupujícím štěňat a široké veřejnosti.
 18. Budu svědomitě a profesionálně dodržovat všechny podmínky své kupní smlouvy. Součástí mé kupní smlouvy je zdravotní záruka 1 rok tykající se genetických problémů. Tato záruka znamená, že pokud pes není vhodný jako domácí mazlíček, kupující má nárok na nového psa nebo štěně. A to co nejdříve (nejpozději do jednoho roku), nebo lze jako náhradu zaplatit maximální kupní cenu .
 19. Své psy budu chovat zodpovědně a vést řádné záznamy o mém chovu a potomcích, včetně případných genetických vad, které se mohou objevit. Pokud jsem si vědom toho, že ze spojení rodičů, které jsem provedl, vzniklo štěně s vadou neslučitelnou se životu, upravím svůj chovný program tak, abych zabránil opakovanému spojení tohoto chovného páru.
 20. Ve všech případech, kdy bych chtěl udělat něco mimo pravidla a předpisy ALAEU nebo Etický kodex, pošlu předem výboru písemnou žádost o povolení. Výboru poskytnu všechny potřebné informace a poskytnu jim čas potřebný k rozhodnutí.
 21. Heslo do databáze ALAEU tak jako informace v ní nebudu sdělovat žádné třetí straně.
 22. Od 1. ledna 2021 musí členové ALAEU prokázat, že mají dostatek znalostí pro chov psů. Před narozením prvního vrhu musí začínající chovatelé poskytnout osvědčení o odborné kvalifikaci.

Etický kodex v originálním anglickém znění naleznete zde: https://alaeu.com/en/code-of-ethics/